Velg en side

Mental trening er ulike teknikker som ved hjelp av kyndig veiledning av en sertifisert mentaltrener, hjelper deg til å prestere bedre. Ved å fjerne ubevisste hindre og blokkeringer frigjøres energi som da brukes til uhindret positivt fokus istedet for å overvinne mentale hindringer.

Akkurat som om at du ikke blir nevneverdig sprekere etter bare en løpetur så blir du ikke mentalt sterkere eller bedre ved bare å lese en bok eller å delta på ett foredrag. Det krever trening og egeninnsats til..øvelse og repetisjon over tid. Det fine med det er at da vet du at egeninnsats gir resultater.

Det er fire basisteknikker som ligger til grunn.

Den første basisteknikken er målsetning. Det å sette seg et mål og systematisk jobbe for å nå dette er kanskje den viktigste motivasjonsstrategien vi har.

Den andre basisteknikken er visualisering. De indre bildene vi til stadighet spiller av for oss selv har en stor innvirkning på hvordan vi løser ulike situasjoner. 

Basisteknikk nummer tre er avspenning. For mange er det nettopp dette de forbinder med mental trening – å kunne slappe av eller regulere spenningsnivået når spenningen oppleves for høy.

Den siste basisteknikken er indre dialog. Hver dag går det flere tusen tanker gjennom hodet ditt. Men det er bare et fåtall av tankene vi klarer å gjenkalle hvis vi blir bedt om å gjøre det. Det vi husker og kan gjøre rede for, er i stor grad med på å definere hvem vi er. Innholdet i tankene gjør også at det er logisk at vi går rundt og føler det vi føler. I tillegg kommer det mangfold av tanker vi ikke er bevisst på, men som i like stor grad er med på å påvirke oss fordi vi lar dem få stå uimotsagt og tar heller ikke stilling til om vi synes det er greit at vi har dem.

Telefon

934 99 284